Webbplats positionering gratis

Försäljningen som redovisas på skattemängden bör domineras av skattebetalare som säljer för fysiska personers arbete utan att genomföra ekonomiska kampanjer och av jordbrukare som överlappar under ett fast belopp. Fall av att inte registrera försäljning kombineras med sanktioner som anges i en specifik lag. Skattebetalarna har ofta möjlighet att inte utföra skyldigheten som ligger på dem, och bara till exempel erkänns ofta misslyckande genom att inte kontrollera fallen av överskridande av omsättningsgränserna som ger dem rätt att spela in försäljning med kassaregister, liksom exempel på vilka nya rättsakter ingår, vilket mandat enheter är skyldiga att hålla register.

Skyldigheten att föra register med kassaregistrernas uppmärksamhet är inte en illusion, eftersom den specificeras i att införa sanktioner mot enheter, som är resultatet av bestämmelserna i lagen om skatt på varor, medan bistånd. Med andra ord är det inte värt att riskera här om man inte följer de lagliga bestämmelserna för att föra register med hjälp av elzab mera & nbsp; kassaregister. Men inte alla företagare är medvetna om detta faktum och känner inte till lagen.

PurosalinPurosalin - Ett sätt att gå ner i vikt och föryngra kroppen!

I enlighet med art. 111 avsnitt 2 på skatt på material och assistans kan skattekontorets chef eller skatteinspektionsmyndigheten ta ut en svår straff på 30% av skatten som debiterades vid köp av varor eller tjänster. När det gäller fysiska personer är en sådan enhet skyldig till ett skattebrott eller ett brott för oegentligheter i journalerna. Därför är det inte värt att försöka fuska myndigheterna i denna fråga, och framför allt bör du få råd från en revisor eller en advokat som skulle se till att företagaren följer lagbestämmelser.

Vid försäljningsstället som registrerats med hjälp av kassaregistrer är det värt att nämna att skatteskulden endast täcker de brister som lägenheten avsåg att vara inom den 1 december 2008, dvs från det ögonblick som införandet i det lagliga teamet för ovannämnda lagliga bestämmelser. Här, för ett bröllop i ett framgångsrikt misstag, kommer brottsbekämpande organ inte att intressera företagaren för lagligt, ekonomiskt och fredligt ansvar, som perioden före 1 december 2008. ingår i stadgan för begränsningar, så det finns en avstängning av lagstadgad verksamhet.