Kassaregistrering bingo instruktion

I början är det värt att lägga till vad som har service av kassaregister: Finansiering av kassan, nödvändiga tekniska inspektioner, alla patchar som byggdes under garantiperioden och efter garantiperioden och det nödvändiga underhållet. Dessutom betalar ett kassaregistreringsagent för inbetalningar för servicearbete och förklarar skattepapperisering av kassaregistret till USA.

Tarns finanskontor erbjuder sina kunder ytterligare tjänster: utbildningar inom kassaregistreringstjänsten samt en service med praktisk programmering av handelsnamn och PTU-priser.

Under den period av tekniska inspektioner som krävs, utför service tekniker följande aktiviteter:- bedömer kassalagets skick och deras samtycke med texterna i servicearbetet och servicedokumentationen,- Kontrollerar kassaregistreringsprogrammet, dess valmöjlighet, samarbete med kassaregistreringar och servicedokumentation,- Kontrollerar korrektheten av kassaregistret, särskilt inom ramen för utfärdandet av skattehandlingar,- utvärderar villkoret för kassaregisterhuset, skatteminnet, grundläggande styrelsen och skattemässiga elementet avseende överensstämmelsen med byggfakta,- Kontrollerar att konsumentdisplayen är korrekt,- Resultatet av översynen tillsammans med rekommendationerna lagras i servicearbetet.

Övrigt:1. Den nödvändiga tekniska översynen ska skapas och när kassans användare avbröt sitt arbete, av en anledning släckte han sig inte för att registrera inköp på skattebeloppet, men han registrerade inte kassan.2. Under den tekniska granskningsperioden fastställs kassakontraktens byggfakta, vilka ansvarar för registrering av inköp och vilken otillbörlig åtgärd som kan påverka den korta beräkningen av skatter. Ja, och vid tidpunkten för granskningen söker inte servicetekniker efter fel som leder kassamontransaktionen, och kontrollerar inte heller om de andra faktorerna i enheten, t.ex. mekanismen som är ansvarig för utskrift, strömförsörjning, fungerar bra. Naturligtvis kan kunden be en tekniker att kontrollera kassaregistret och ändra de skadade föremålen, även om det kommer att bli aktuellt arbete som utförts utanför den tekniska inspektionen.