Kassaapparat anlaggningstillgangar

Kassaapparat är obligatorisk NOVITUS de som orsakar annan ekonomisk verksamhet, och deras inflytande översteg det värde som anges av finansministeriet.

I dagens rytm bör ett kvitto utfärdas för varje produkt som köps av användaren, som då utgör grunden för klagomålet för typen, och för den som talar ekonomisk verksamhet utgör grunden för att återvända till Skatteavdelningen.

För att uppnå detta är det nödvändigt att skriva ut varje dag - skatte rapporter dagligen och månadsvis - månatliga skatterapporter. Rapport Fiscal (detsamma dagligen eller varje månad är den text som är skriven av kassaregistret, vilket ger information såsom omsättning och mängder av skatt i en viss säsong tid (dag eller hela månaden med specificerade skattesatser och moms undantagna. Syftet med en sådan beskrivning är att visa den dagliga eller månatliga bruttoinkomst, ange olika momssatser.

När ska man skriva ut kassaregisterrapporter?

Som det hände finns det två sätt att finansiera rapporter: dagligen och månatligt. Som namnen antyder ges rapporterna från kassan dagligen och en gång i maj, i slutet av den.

Den dagliga finansrapporten finns tillgänglig i slutet av försäljningen på en viss dag, till slutet eller fram till kl. 24.00. Det är också möjligt att skriva ut det senare, dock före den första försäljningen nästa dag. Men man måste vara närvarande med de närvarande, att utskrift efter 24:00 kommer att ha ett annat datum. Den dagliga finansrapporten visar oss det totala beloppet för vilket effekterna av denna betydande dag har sålts.

Skatteverket kräver också månadsrapporter. Månadsvisa finansiella rapporter måste skrivas på månadsbanken till midnatt före den första försäljningen påföljande dag, som introducerar en annan månad. Månadsrapporten är en text som utfärdas på kassakontoret, som omsluter alla tidigare utskrivna dagliga rapporter. En sådan rapport visar oss en sammanfattning av effekterna i en viss månad. Månadsrapporten ges endast en gång i maj.

Om den dagliga eller månatliga rapporten slutar efter midnatt, men innan den första försäljningen också på rapporten kommer att vara annorlunda, är det inte att vara nervös eftersom det inte finns något behov av att förklara dagens behov.