Explosionsskyddade varmare

EX-beteckningen är ett medvetet beteckning, explosionsskydd som stöds för utrustning och skyddssystem, komponenter och delar.

I systemet med betydande skillnader i säkerhetsavdelningen i Europeiska unionen beslutades att förena viktiga regler i vissa medlemsländer. Enhetliga rättigheter har resulterat i ett mycket trevligare och större flöde av varor mellan EU-länderna. Så är den så kallade Direktivet om den nya metoden, som presenterade sig som en viktig lösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna.För explosionsfarliga områden och anordningar som är avsedda för funktioner i dessa områden, bör två ATEX-grundläggande direktiv nämnas (från fransk atmosfär Explosible:- Direktiv 94/9 / EU ATEX95 Europaparlamentet och Europeiska rådet (. Av 1994/03/23 r Som ett enande av lagarna i medlemsstaternas lagstiftning om utrustning, maskiner och skyddssystem som är avsedda för verksamheten i riskområden,- Direktiv 99/92 / EC ATEX137 (daterad 16.12.1999 r. Reglering av minimikrav inom skydd och säkerhet för arbetstagare i klassen, som kan möta den explosiva atmosfären.Alla EX-enheter ska vara väl märkta och genomgå en serie test som i slutändan eliminerar eventuella fabriksdefekter. EU-direktiven, som Polen antog 2003, strikt specificerar och specificerar reglerna för arbete och namngivning av sådana anordningar.Inget på Atex-punkten finns här.