Elektrisk installation av zipp pro 50

Dr Extenda

Elektrisk installation är en komplicerad organism där allt måste fungera tillsammans. Om ett visst element misslyckas kan det komma till en hög katastrof. Oftast går det till en stor elektrisk stöt eller eld, där människor också kan dö. Så du måste komma ihåg om elektriska installationer, regelbundna inspektioner av behöriga elektriker och reparera alla defekter regelbundet.

Bland de viktigaste tankarna i någon elektrisk installation är valet av säkerhet. Från det här stora ögonblicket kan din handling eller hälsa bero på. Säkerhet bör väljas på fältets kraft. Han flyttar från huvudsäkringen att han vill komma ihåg den nominella strömmen från kraftverket när han slutar ett kontrakt för elförsörjning. Det tas så att det är omöjligt att samla in en större summa el än det senaste kontraktet visar. När detta hände skulle de elektriska ledningarna framför vår lägenhet eller arbetsplats brännas ut.Nästa har vi elmätare och i huvudväxeln. Växeln är hjärtat i den elektriska installationen. Varje krets tar sitt ursprung direkt där. Var och en skyddas av en lämplig säkring med en angiven märkström. Valet av säkerhet ska spelas av en professionell elektriker som kommer att skapa ett elinstallationsprojekt för oss innan det är klart. Vid den här tiden kommer det att introduceras hur många behandlar kretsar, vad de tillhandahåller och vilken trend som kommer att flöda i dem. Detta är oerhört viktigt, eftersom det beror på det valda tvärsnittet av ledningar också som en följd av en säkring med en liknande märkström. Visserligen finns det också användningen av så kallade säkerhets selektivitet, varvid i händelse av en kortslutning stänga endast säkringen området, utan att huvudskyddet, som skulle skära av tillförseln av energi till en kåk.