Dammborttagning

Moderna avfallsanläggningar representerar en ny teknisk nivå. Deras mångsidighet och grupp är oslagbara. De kan också tas i vakuum och övertryck. Föroreningsavlägsningssystemet kan anpassas till smaken av meningar. Dammavlägsnande och filtreringsteknik gör ett avgörande bidrag till organisationens kvalitet och säkerheten i praktiken inom industri och hantverk.

Ett lämpligt filtreringssystem och ett bra urval av filtreringstyg är väsentliga för andra och miljön. Konsekvenserna av dåliga eller dåliga filtersystem är otillräcklig sugkapacitet, hög effektförbrukning, stort filter, förorenad luft och returluft även med föroreningar.

Små dammsamlare möjliggör urval av extraktionskapacitet och filtreringsvolym som en del av de testade byggsystemen. Effektiviteten hos fansen, filtreringsytan och sättet att bli av med bristerna matchar de faktiska behoven. Den uppsamlade blandningen av damm och sågspån kan exempelvis placeras i säckar, pressas eller spillas i en behållare. Om produktionsprofilen ändras kan sugsystemet enkelt anpassas till det.

Utvecklingen av dammsamlaren, utvidgningen av filtreringsytan och förändringen i slutet av mottagandet av en större filterinstallation med förslaget till en plats utanför målet ska också göras.

Dammfiltrering är dammsugningsfilter som är unika i sin egen mångsidighet och kvalitet. Dessa enheter kan behandlas som filter som skriver i hypertensivt och negativt tryck. Avfallshanteringssystemet kommer sannolikt att väljas för typ av uppgifter någon tid.