Dalig organisation pa jobbet

Tidigare var det i olika typer av företag, över hela regionen, att de gick över till brutto bokföringsfel. Löpande företag försökte dessa fel gömma sig, vilket skulle leda till passion och ilska hos gästerna.På grund av bokföringsfel fick de inte löner för november månad, och de kommer att få ersättning i januari.

Det är oacceptabelt, jag inte låta som karp inte dra ... för vad någonsin organisera världs journalist berättar vår tidning ensam med arbetarna.Bränsle på elden hälla det faktum att i november samma namn chefer försäkrat sina gäster biljetter på riktigt, som planeras för att nå upp till 20% av den genomsnittliga månadslönen. Motiverad av dessa ord, var arbetare i hela månaden konfronteras mycket mer att fullgörandet av sina mål, så att företaget uppnått högre med 5% jämfört med förra månaden vinst.Men på löften om att ta emot kuponger har de blivit förberedda ...Det är inte ett unikt fall i vårt land, det var väldigt nytt i den nya säsongen. Vissa anställda ska utföra sina tillstånd på domstolen och i denna lösning att ansöka om skadestånd. De möter inte en annan väg än att "gå i krig" med ett företag som är insolvent.Men vad ska man göra för att undvika denna typ av fel i perspektiv? Optima redovisningsprogrammet kan vara användbart i detta ämne. Det finns den senaste layouten, sätta på datorer, inte bara revisorer utan också chefer. Det förutsätter antagandet av alla tillhörande investeringar och begränsar risken. Dessutom optimerar projektet, tack vare de inbyggda informationsbaserna och onlinetolkningarna, aktiviteterna hos personer som använder den. I fallet är det i form av uppsägning att överföringar har överförts till felaktiga kontonummer. Det finns en liknande formad påminnelse om vad som nu ska hända med att stoppa i huvudet på den införda schemat.Programmet behandlas i Västeuropa, där det har fått många anhängare. Det är enkelt felfri, tack vare inspelningen var 10 sekunders medvetenhet, kommer vi inte att förlora resultaten av vår roll även om vi inte har stängt av elen.